เร องเลอะ เยอะเร ยนร by breeze ตอน ล กไก

เรื่องเลอะ...เยอะเรียนรู้
จาก ดช.ชาญวิทย์ บุญชื่น
โรงเรียนเซนต์ยอเซฟยานนาวา

ร่วมส่งเรื่องเลอะเยอะเรียนรู้ของคุณเข้าม­าได้ที่ https://apps.facebook.com/stain-story
ลุ้นสร้างเป็นภาพยนต์สั้นและรับทุนการศึกษ­ากว่า 500,000 บาท
วันนี้ - 31 ตุลาคม 2556

เร องเลอะ เยอะเร ยนร by breeze ตอน ล กไก