ท มแม แพ ไม เป น ศ กส ดยอดซ ปเปอร ค ดส

การแข่งขันระหว่างทีมแม่ โดยมีศักดิ์ศรีแห่งลูกน้อยเป็นเดิมพัน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง :
https://www.facebook.com/TipcoSuperkid/

ท มแม แพ ไม เป น ศ กส ดยอดซ ปเปอร ค ดส