ச ய த வ ச ப ப ளர ரத ன வ ட ட த த ட டம news reader ratna home garden

news reader ratna home garden

thangavelu engineering college- www.thangavelu.edu.in
t.j.institute of technology- www.tjit.edu.in
davinci school of design and architecture – www.davinci.edu.in
chennai college of arts and science- https://chennaiartscollege.in

கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகச் செய்தி வாசிப்பாளராக இருக்கிறார், ரத்னா. வீடு முழுக்க விதவிதமான மலர்கள் என வீட்டைச் சுற்றிலும் தோட்டம் அமைத்து பசுமையைப் பரப்பி வருகிறார். பரபரப்பான வேலைகளுக்கு நடுவே இயங்கிக் கொண்டிருந்தவரைச் சந்தித்துப் பேசினோம்.

credits
video - r.kannan, sandeep kumar
edit - sathya karuna moorthy
script & channel manager - durai.nagarajan

ச ய த வ ச ப ப ளர ரத ன வ ட ட த த ட டம news reader ratna home