கர வ கள எல ல ம ஒர இடத த ல 50 சதவ க த ம ன யம அசத த ம அரச வ ள ண ம யம

பண்ணைக் கருவிகளின் களஞ்சியமாக விவசாயத்துக்குத் தேவைப்படும் அத்தனை கருவிகளும் அணிவகுக்கின்றன சென்னை, நந்தனத்தில் உள்ள வேளாண் பொறியியல் துறை வளாகத்தில்.

தொடர்புக்கு:
ஜீவா, உதவிப் பொறியாளர்,
வேளாண்மை பொறியியல் துறை, நந்தனம், சென்னை.

credits
reporter - t. jayakumar
camera, edit - s.balasubramanian
executive producer - durai.nagarajan

கர வ கள எல ல ம ஒர இடத த ல 50 சதவ க த ம ன யம அச