ம ல க ப ச ச வ ரட ட தய ர க க easy ய ன வழ organic pesticides இயற க வ வச யம pasumai vikatan

#pasumaivikatan #agrinews #organicpesticide

aqai:

உங்கள் பண்ணைக்குத் தேவையான தரமான கோழி, காடை , வாத்து குஞ்சுகள், மீன்கள் மற்றும் பண்ணைத் தீவனங்களை இனி ஈஸியா வாங்க aqai app ei download seiyungal!
setting up a chicken and fish farm is easy with aqai! get high-quality chicks, fish seeds, and feed at your farm gate with free delivery!!
to download aqai app click http://onelink.to/vik-aqaiapp
email: contact@aqgromalin.com
contact number: 044 4631 4390

natural pesticides are pesticides that come from natural sources—generally plant or mineral derivatives. this coimbatore former explains us, how to produce natural pest, which is chemical free.

சாப்ட்வேர் வேலையுடன் விவசாயம் - அசத்தும் கோவை இளைஞர் சிவராம் அய்யாசாமி, வீட்டிலேயே மூலிகை பூச்சி விரட்டி செய்வது எப்படி என விளக்குகிறார்.

credits
producer - r.guruprasad
video - t.vijay
edit - senthilkumar
channel manager - m punniyamoorthy

ம ல க ப ச ச வ ரட ட தய ர க க easy ய ன வழ organic pesticides இ