ம ட ய ல ம ல க த த ட டம அசத த ம ச ன ன ப ண how to grow herbs pasumai vikatan

#terrace_garden #how_to_grow_herbs

சென்னையைச் சேர்ந்த ஜெயஶ்ரீ கிருஷ்ணன் இயற்கை ஆர்வலர். நடிகை ராதிகா உள்ளிட்ட பல பிரபலங்களுக்கு மாடித்தோட்டம் அமைத்துக்கொடுத்திருக்கும் இவர், தன் வீட்டில் மிகப்பெரியளவில் மாடித்தோட்டம் வைத்திருக்கிறார். அதில் ஏராளமான மூலிகைச் செடிகளையும் வளர்த்து வருகிறார். தன் மாடித் தோட்ட அனுபவம் குறித்து இங்கே பகிர்ந்துகொள்கிறார்.

ஜெயஶ்ரீ கிருஷ்ணன் தொடர்பு எண் : 9840028852


credits:

reporter - a. santhi ganesh
camera- sureshkumar
channel manager - m. punniyamoorthy

aqai:

உங்கள் பண்ணைக்குத் தேவையான தரமான கோழி, காடை , வாத்து குஞ்சுகள், மீன்கள் மற்றும் பண்ணைத் தீவனங்களை இனி ஈஸியா வாங்க aqai app ei download seiyungal!

setting up a chicken and fish farm is easy with aqai! get high-quality chicks, fish seeds, and feed at your farm gate with free delivery!!

to download aqai app click http://onelink.to/vik-aqaiapp

email: contact@aqgromalin.com

contact number: 044 4631 4390

ம ட ய ல ம ல க த த ட டம அசத த ம ச ன ன ப ண how to grow her