programozás windows 10 alatt 3 rész számoló program grafikus

grafikus felületű programot készítek, ami matematikai műveleteket végez a megadott számokkal.

visual studio letöltése:

www.visualstudio.com

weboldalak, amik segítették a munkát:

http://www.lunapic.com/editor/?action=transparent
http://convertico.com/

a programkód:

public class form1

'számolj gomb megnyomása
private sub button1_click(sender as object, e as eventargs) handles button1.click

dim a as double = textbox1.text
dim b as double = textbox2.text
label3.text = "Összeadás: " & a + b
label4.text = "kivonás: " & a - b
label5.text = "szorzás: " & a * b
label6.text = "osztás: " & a / b

end sub

end class

programozás windows 10 alatt 3 rész számoló program grafikus