responsiv navigation i html og css

vi bygger en responsiv navigation uden at bruge javascript.
selv om du er lige startet på html og css så vil du kunne bruge denne metode.

kildekoden: https://github.com/lukic/css -responsive-navigation

#responsive #navbar #html

discord: https://discord.gg/wypfdvks2b
instagram: https://www.instagram.com/devteacher
devteacher : https://devteacher.net

responsiv navigation i html og css