zap them all frag pro shooter teaser

she travels far
when danger calls
real frag superstar
she strikes them all
...with lightning?!

zap zap zap,
zap zap zap,
zap zap zap,
better hide from zap girl’s tower!

zap zap zap,
zap zap zap,
zap zap zap,
better hide from zap girl!

get ready
to strike!
thunder!
zap! ⚡


zap them all frag pro shooter teaser